Santa Claus Walking

Jenis Petempatan Awal Manusia


Manusia Hidup Berpindah-randah
Manusia berpindah-randah untuk mendapatkan sumber makanan. Mereka memperoleh makanan dengan cara memungut hasil hutan seperti buah-buahan dan pucuk-pucuk daun.

Mereka juga berpindah ke tempat lain untuk berburu binatang. Mereka makan daging binatang. Kulit binatang dibuat pakaian dan alas tempat tidur. Tulang binatang pula dijadikan senjata. 


Walaupun begitu, mereka juga berpindah apabila ada kematian. Mereka beranggapan bahawa tempat itu tidak lagi sesuai dijadikan tempat tinggal.

  


Keistimewaan Manusia Tinggal di Persekitaran Gua
Apabila manusia tinggal di persekitaran gua, mereka dapat menyara hidup dengan berburu binatang. Binatang yang ditangkap akan dipanggang. Mereka juga dapat memungut hasil hutan dan pucuk-pucuk kayu. Gua yang sedia ada dapat dijadikan tempat berlindung daripada hujan dan panas dan ancaman binatang buas.
Tempat Kediaman Petempatan Awal

Apabila manusia mendiami kawasan lapang, pinggiran sungai atau tasik, mereka membuat pondok dan ran. Pada asalnya pondok dan ran yang dibina adalah mudah. Lama-kelamaan mereka dapat membina pondok dan ran yang lebih baik dan kukuh. 


No comments:

Post a Comment