Santa Claus Walking

Sunday, 30 October 2011

Kajian Tempatan Tahun 4
Rumah Sebagai Keperluan Asas Manusia

1. Sejarah Awal Petempatan Manusia
 • Persekitaran Gua
 • Kawasan Lapang
 • Pinggiran Sungai Atau Tasik


2. Jenis Petempatan Awal Manusia
 • Manusia Hidup Berpindah-randah
 • Keistimewaan Manusia Tinggal Di Persekitaran Gua
 • Tempat Kediaman Petempatan Awal

3. Faktor Mempengaruhi Pembinaan Rumah 
 • Sejarah Reka Bentuk Rumah
 • Bentuk Muka Bumi Mempengaruhi Jenis Rumah
 • Ciri Fizikal Mempengaruhi Tempat Tinggal
 • Ciri Keselamatan Pada Reka Bentuk Rumah
 • Rumah Yang Selesa
 • Kepadatan Penduduk Mempengaruhi Pembinaan Rumah


4. Jenis Rumah Di Negara Malaysia
 • Rumah Tradisional
 • Rumah Moden

5. Pembinaan Rumah
 • Pelan Ruang Rumah
 • Struktur dan Pelan Binaan

6. Jenis Rumah Di Negara Lain
  • Rumah Di Zon Sejuk
  • Rumah Di Zon Sederhana Sejuk
  • Rumah Di Zon Panas
  • Rumah Di Zon Sederhana Panas

  7. Kepentingan Rumah
  • Memberikan Perlindungan
  • Menyediakan Keselesaan
  • Mewujudkan Kemesraan Keluarga